Skip to main content Skip to search

Archives for Finland

Expandera din verksamhet i Norden med Scandicorp

Att etablera verksamhet i ett annat land, starta filial eller dotterbolag, kräver noggranna förberedelser och specifik kännedom om landet i fråga. Bara det att komma igång med registrering och få fram en adress är inte helt enkelt. Tröskeln blir betydligt lägre om man tar hjälp av oss.

Det säger Till Sahlgren, ansvarig för affärsutveckling på företaget Scandicorp, som från sina kontor i Sverige, Finland och Norge hjälper utländska företag att etablera verksamhet på den nordiska marknaden, såväl stora koncerner som små enmansföretag. Det kan också vara till exempel finska bolag som vill nå ut på den svenska marknaden och vice versa.

Att starta företag i ett nytt land

Det är ofta snårigt att starta igång i ett nytt land. Det är en helt ny kultur med många detaljer att ha koll på, att förstå diverse regelverk, skattelagstiftning, tullhantering och så vidare. Och inte minst svårigheten att klara kommunikationen med myndigheter. Sedan tillkommer alla administrativa tjänster som måste igång. Det är här vi har vår expertkompetens, betonar Till Sahlgren.

Det handlar om att skapa skräddarsydda lösningar och tjänster inom företagsadministration. Som sagt till internationella företag som är redo att etablera sin verksamhet i Sverige, Finland eller Norge. Men det kan också vara svenska, norska eller finska företag som planerar att starta filial eller dotterbolag här i Norden. I de flesta fall är det fråga om försäljning av tjänster och varor.

Dotterbolag i Norden

Vi har stort antal europeiska kunder med dotterbolag i Norden, även från USA och Indien. De flesta har etablerat sig i Sverige, som i ett internationellt perspektiv är Nordens viktigaste och mest intressanta marknad. Det är inte direkt förvånande, menar Till Sahlgren och påpekar det faktum att Sverige är Nordens största ekonomi med mycket köpstarka konsumenter. Internationella företag inleder därför oftast en utlandssatsning i just Sverige genom att etablera ett kontor i Stockholm. Det samma gäller nordiska företag.

Personligt bemötande av kundens behov

Vissa kunder nöjer sig med initial hjälp, att registrera bolaget och en adress. Andra vill ha hjälp med det mesta till dess man är igång med eget kontor och egna anställda. Vi strukturerar och effektiviserar kundernas verksamhet med en rad administrativa tjänster, som bokföring, lönehantering, skatt och bokslut. Vi är flexibla och plockar ihop olika lösningar allt efter kunden behov och önskemål, säger Till Sahlgren. Ambitionen framöver är fortsatt tillväxt med etablering av kontor även i Köpenhamn och att vi på så vis bli heltäckande i Skandinavien.


I samarbete med den Finsk-Svenska Handelskammaren (FINSVE)

Read more

Lokal profil är trumf i Sverige

Då den ekonomiska utvecklingen i Finland är fortsatt svag riktar allt flera finländska företag sina blickar mot Sverige som erbjuder bättre tillväxtmöjligheter.

Finländska företag har goda möjligheter i Sverige bland annat inom byggbranschen, cleantech, hälsa, gruvindustri och marinteknik.

”Landet behöver bland annat 700 000 nya bostäder innan år 2025. Likaså finns det stora infrastrukturprojekt i Stockholm, Gällivare och Kiruna” säger Till Sahlgren, vd för Scandicorp AB.

Företaget är grundat för drygt ett år sedan och hjälper utländska och internationella företag att grunda och administrera dotterbolag i Sverige, Finland och Norge.

Sahlgren är utgående från sin erfarenhet av den åsikten att det lönar sig för finländska företag att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster lokalt i Sverige.

”Här står lokala företag högt i kurs. Därför är det effektivast att verka genom ett lokalt dotterbolag eller filial. När vi ansvarar för administrationen och den nödvändiga byråkratin kan företaget koncentrera sig på att utveckla affärsverksamheten.”

Bred erfarenhet

Fast Scandicorp är ett relativt färskt bolag har personalen sammanlagt tiotals års erfarenhet av företagsadministration, beskattning och finansiering. Företaget har redan hjälp flera finländska företag att få en lätt och god start i Sverige.

Vi gör inte allting själva utan vi använder pålitliga underleverantörer som jurister samt marknadsundersöknings- och rekryteringsföretag. Det gör det möjligt för våra kunder att etablera sig så smidigt som möjligt i Sverige”, säger Sahlgren.

Han har märkt att finländska företag har en allt lägre tröskel för att etablera sig i Sverige.

”Via oss kan de snabbt registrera ett dotterbolag i Sverige. Vi erbjuder också en postadress och ett lätt sätt att driva dotterbolaget eftersom vi sköter företagets administration. Vi betjänar på finska och känner väl till förhållandena i Finland”, konstaterar Sahlgren.

Bildtext: Om ett finländskt företag vill utvidga sin verksamhet till Sverige lönar det sig att grunda ett dotterbolag. En lokal profil är trumf här, säger Scandicorp AB:s vd Till Sahlgren.

Faktaruta:

Scandicorp AB

Grundat 2015 i Stockholm.

Erbjuder utländska företag ett lätt sätt att grunda ett dotterbolag eller en filial i Sverige och övriga nordiska länder.

Då dotterbolaget är grundat kan Scandicorp hantera administration, redovisning och behövliga myndighetskontakter.

Tilläggstjänster som juridisk hjälp, marknadsundersökningar och rekryteringstjänster erbjuds via samarbetskumpaner.

Företag har kontor förutom i Stockholm även i Helsingfors och Oslo.

Här finner du pressmeddelandet hos Industrial News Service.

Read more