Skip to main content Skip to search

Om oss

SCANDICORP GROUP

Scandicorp är en nordisk specialist inom företagsadministration som erbjuder skräddarsydda lösningar och tjänster till framför allt utlandsägda bolag. Vi hjälper internationella och inhemska kunder med struktureringen och administrationen av företag i Norden och i Europa. Mer specifikt, hjälper Scandicorp sina kunder att finna de mest effektiva bolagsstrukturerna efter kundernas individuella behov. Scandicorp har en nytänkande, personlig och transparent strategi gentemot våra affärsrelationer och strävar efter att vara en pålitlig partner för individer och företag som vill starta eller expandera ett företag i Norden.

AFFÄRSIDÉ

Grundarna och ledningen av Scandicorp har alla en bakgrund inom skatt, företagstjänster och finans med en variation av erfarenhet av både inom onshore och offshore.

Vår affärsidé grundar sig på Nordens glesa utbud på administrativa tjänster till utlandsägda företag. Det faktum att det inte finns någon klockren översättning av ”Corporate Services” är ett bevis på detta.

Världen krymper; gränsöverskridande transaktioner och effektiva omstruktureringar har blivit en del av att göra affärer internationellt. Vi strävar efter att vara företagstjänsteleverantören både för internationella aktörer som vill etablera sig i Norden samt lokala företag som vill expandera eller effektivisera.

För internationella företag strävar vi efter att erbjuda en smidig entré in på den Nordiska marknaden. Vi strävar efter att arbeta med våra kunder under hela verksamhetens livscykel, från startup, till tillväxt och exitstrategier.

FÖRETAGSTJÄNSTER

Vi är fokuserade på att bygga starka och långsiktiga relationer. Genom ett personligt förhållningssätt och genom att se långsiktigt på kundrelationer stödjer vi dig hela vägen genom att sätta upp och administrera dina företag, var du än befinner dig i världen. Från bolagets bildande till administration och redovisning kan du dra nytta vårt personliga och internationella nätverk och jordnära förhållningssätt.

  • Bildning och genomförande
  • Säten, adress och förvaltning
  • Allmän administration
  • Redovisning och rapportering

FRIHETEN ATT FOKUSERA PÅ DIN KÄRNVERKSAMHET

Medan du fokuserar på din kärnverksamhet tar vi hand om förvaltning, lokala ärenden, administration och kontakter till myndigheter.

DITT TEAM

Våra tjänster utförs av väl valda team med lång erfarenhet inom branschen. Vi strävar till att erbjuda en och samma kontaktperson för ditt bolags dagliga angelägenheter. Samtidigt försöker vi hålla dig och dina rådgivare uppdaterade om utvecklingen så att du får en service av den kvalitet du förväntad dig av oss. Regelbunden proaktiv återkoppling är en del av våra operativa processer som vi kommer överens om med såväl kunder som samarbetspartners.

Team

Till Sahlgren

Business Development Director

EN KONTAKTPERSON FÖR ALL DIN VERKSAMHET I NORDEN

Som kund hos Scandicorp har du en och samma kontaktperson för alla dina ärenden och bolag. Ett samtal är allt som krävs för att få något uträttat eller frågor besvarade, oberoende av ditt språk eller din tidszon. För dig är det en klar fördel att samarbeta med någon som förstår sig på lokala regler och bruk i det land som företaget är registrerat.

VI ÄR KÄNDA FÖR VÅR PROFESSIONALISM, REAKTIVITET SAMT KUNSKAP

Våra proffsiga medarbetare har en gedigen erfarenhet av arbete för stora lokala och internationella bolag som erbjuder skattemässiga-, juridiska- och redovisningstjänster. Vi har en gedigen kunskap inom GAAP och IFRS redovisningsregler samt konsolidering av dessa.

BESLUT BASERADE PÅ INTEGRITET

Med många kunder, samarbetspartners, anställda och myndigheter spridda runt om Skandinavien/Norden där vi driver vår verksamhet, för varje dag med sig nya utmaningar och möjligheter. En sak förändras dock inte: Vi fattar våra beslut baserade på integritet – och de åtgärder vi tar är alltid etiskt korrekta och följer gällande lagstiftning. Som en global ledare inom vårt område strävar vi emot höga kvalitetsnivåer och sträng intern kontroll. Detta är en del av vår historia och en bas i vår företagskultur.

TILLVÄXT GENOM EN HÅLLBAR AFFÄRSMODELL

Scandicorp har integrerat långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i sina affärsstrategier med hänsyn till att upprätthålla en global konkurrenskraft och bra rykte när det gäller vårt varumärke. Vi har mött våra ägares krav på avkastning, långsiktig tillväxt och solid finansiell rapportering. Vi främjar lojalitet gentemot kunder och samarbetspartners genom att erbjuda väl tillägnade tjänster samt snabb respons på dina ärenden.

TRANSPARENS

Nuförtiden när allt skall vara transparent och investerare förväntas skriva under allt man läst, är det viktigt att erbjuda exakt, värdefull och angripbar information och rapporter till investerare.

SAMARBETSPARTNER

Vi är där för att hjälpa dig lyckas genom att dela med oss av vår bästa praxis, lagarbete, lokalkännedom samt kulturell förståelse. Vi stävar till att tillföra vår expertis och värde i enlighet med våra kunders unika förväntningar. Vi är villiga att anta stora utmatningar och genomföra dem till sitt slut. Vi tar inga omvägar när det gäller våra kunder och står alltid till svars för resultaten och kvaliteten av de tjänster vi levererat, genom vårt lagarbete.