Skip to main content Skip to search

Företagsregistrering

Bildande av bolag

När du bestämt dig för en etablering i antingen Norge, Sverige eller Finland förbereder Scandicorp alla dokument och formulär för registreringen av ditt bolag och är i kontakt med myndigheterna för att se till att ditt bolag blir registrerat utan onödiga förseningar.

Virtuella kontorstjänster

Behöver ditt bolag hantering av inkommande post, vanligtvis adresserat till dess officiella adress, ser Scandicorp till att posten hanteras i enlighet med dina givna instruktioner, vilket kan innebära att posten öppnas, skannas och vidarebefordras till dig via e-post eller helt enkelt sänds till dig genom vanlig post eller kurir. Skulle ditt bolags verksamhet kräva ett eget telefonnummer kan antingen automatisk vidarekoppling till ditt eget nummer ordnas eller så kan inkommande samtal besvaras av Scandicorp som tar emot meddelanden.

Öppna bankkonton och skötsel av betalningar

Scandicorp introducerar dig gärna till lokala banker och bistår ditt bolag med öppnandet av bankkonton. Oftast kräver detta din fysiska närvaro i banken. Scandicorp hjälper dig att möta bankens krav och procedurer och strävar till att finna en fungerande lösning för dig. Ofta anförtros Scandicorp att förvalta och administrera kunders bolags bankkonton, men detta behöver inte alltid vara fallet på grund av nätbankslösningar.

Tillhandahållande av officiell adress

Ditt bolag kommer att behöva en officiell adress i landet där det är registrerat. Scandicorp erbjuder dig en välrenommerad gatuadress för detta ändamål. Bolagets officiella handlingar måste oftast förvaras på denna adress. Scandicorp hjälper gärna till med förvaltningen av dylika handlingar på kundens vägnar.

Skatteregistrering

I samband med registreringen av ditt bolag sköter Scandicorp vanligtvis även om registreringen av bolaget hos skattemyndigheterna och beroende på bolagets verksamhet kan vi även registrera bolaget för moms och/eller som arbetsgivare.

Kontakter till lokala externa experter

Trots att Scandicorp strävar till att hjälpa dig så långt som möjligt, kan det visa sig att djupare rådgivning inom juridiska- och skattemässiga frågor behövs. Scandicorp känner de viktigaste experterna och förmedlar gärna kontakter till skattemässiga och juridiska experter vid behov. Behöver ditt bolag en extern revisor, hjälper Scandicorp gärna med ditt val av en kvalificerad revisor.