Skip to main content Skip to search

Starta bolag

Bolagsbildning

När du bestämt dig för en etablering i antingen Norge, Sverige eller Finland förbereder Scandicorp alla dokument och formulär för registreringen av ditt bolag och är i kontakt med myndigheterna för att se till att ditt bolag blir registrerat utan onödiga förseningar.

Registrerad adress

Ditt bolag kommer att behöva en officiell adress i landet där det är registrerat. Scandicorp erbjuder dig en välrenommerad gatuadress för detta ändamål. Bolagets officiella handlingar måste oftast förvaras på denna adress. Scandicorp hjälper gärna till med förvaltningen av dylika handlingar på kundens vägnar.

Skatteregistrering

I samband med registreringen av ditt bolag sköter Scandicorp vanligtvis även om registreringen av bolaget hos skattemyndigheterna och beroende på bolagets verksamhet kan vi även registrera bolaget för moms och/eller som arbetsgivare.

Lokala externa experter

Trots att Scandicorp strävar till att hjälpa dig så långt som möjligt, kan det visa sig att djupare rådgivning inom juridiska- och skattemässiga frågor behövs. Scandicorp känner de viktigaste experterna och förmedlar gärna kontakter till skattemässiga och juridiska experter vid behov. Behöver ditt bolag en extern revisor, hjälper Scandicorp gärna med ditt val av en kvalificerad revisor.