Skip to main content Skip to search

Etableringstjenester

Selskapsetablering

Så snart du har bestemt deg for å etablere et selskap i enten Norge, Sverige, Finland eller Danmark, kan Scandicorp forberede alle nødvendige formaliteter og papirarbeid før selskapet kan registreres og kontakte relevante myndigheter for å sikre at selskapet vil kunne være i drift umiddelbart.

Formidling av offisiell adresse

Selskapet ditt må ha en registrert kontoradresse i landet der det er registrert. Scandicorp kan tilby et registrert kontor på en prestisjefyll adresse innenfor den jurisdiksjonen du velger. Selskapets offentlige dokumenter må oppbevares på den registrerte kontoradressen. Scandicorp fungerer gjerne som stedfortreder og kan forvalte slike dokumenter på kundens vegne.

Skatteregistrering

I forbindelse med oppstarten av selskapet, vil Scandicorp også vanligvis registrere selskapet hos skattemyndighetene, og avhengig av selskapets aktiviteter, også sikre at selskapet registreres i merverdiavgiftregistret og/eller som arbeidsgiver.

Introduksjoner og kontaktpersoner til ledende fagpersoner i Norden

Scandicorp hjelper kundene med å forstå grunnleggende juridiske og skattemessige forhold og kan tilby hjelp dersom det er behov for mer spesifikke råd på disse områdene. Scandicorp kjenner og kan introdusere deg for viktige aktører i markedet. Dersom selskapet trenger en ekstern, uavhengig revisor, kan Scandicorp hjelpe deg med å velge kvalifisert hjelp.