Skip to main content Skip to search

Etableringstjenester

Selskapsetablering

Så snart du har bestemt deg for å etablere et selskap i enten Norge, Sverige eller Finland, kan Scandicorp forberede alle nødvendige formaliteter og papirarbeid før selskapet kan registreres og kontakte relevante myndigheter for å sikre at selskapet vil kunne være i drift umiddelbart.

Virtuelle kontorløsninger

Dersom selskapet ditt må håndtere innkommende post, vanligvis adressert til den registrerte kontoradressen, kan Scandicorp sørge for at den behandles i henhold til dine instruksjoner, noe som f.eks. kan medføre at den åpnes, skannes og videresendes til deg via epost eller ganske enkelt videresendes via vanlig post eller kurer. Dersom selskapets aktiviteter krever et eget telefonnummer, kan samtalene viderekobles til et telefonnummer du velger selv. Et annet alternativ er at Scandicorp svarer på telefoner og meldinger for deg.

Åpne og administrere bankkonti

Scandicorp introduserer deg gjerne til lokale banker og bidrar dersom selskapet har behov for å åpne bankkonti i Skandinavia. Scandicorp guider deg gjennom nødvendige krav og prosedyrer og hjelper deg med å finne en god løsning. I mange tilfeller får Scandicorp ansvar for å forvalte kundenes bankkonti, men dersom man velger å benytte internettbaserte bankløsninger er ikke dette alltid nødvendig.

Formidling av offisiell adresse

Selskapet ditt må ha en registrert kontoradresse i landet der det er registrert. Scandicorp kan tilby et registrert kontor på en prestisjefyll adresse innenfor den jurisdiksjonen du velger. Selskapets offentlige dokumenter må oppbevares på den registrerte kontoradressen. Scandicorp fungerer gjerne som stedfortreder og kan forvalte slike dokumenter på kundens vegne.

Skatteregistrering

I forbindelse med oppstarten av selskapet, vil Scandicorp også vanligvis registrere selskapet hos skattemyndighetene, og avhengig av selskapets aktiviteter, også sikre at selskapet registreres i merverdiavgiftregistret og/eller som arbeidsgiver.

Introduksjoner og kontaktpersoner til ledende fagpersoner i Norden

Scandicorp hjelper kundene med å forstå grunnleggende juridiske og skattemessige forhold og kan tilby hjelp dersom det er behov for mer spesifikke råd på disse områdene. Scandicorp kjenner og kan introdusere deg for viktige aktører i markedet. Dersom selskapet trenger en ekstern, uavhengig revisor, kan Scandicorp hjelpe deg med å velge kvalifisert hjelp.