Skip to main content Skip to search

Konsulenttjenester

Hjelp til etterlevelse og lovpålagt rapportering

Det kan ofte være en utfordring å drive et selskap i et fremmed land. Kundene kan stole på den støtten de får av Scandicorp når det gjelder å sikre at bedriften etterlever gjeldedene lover og regler og at lovpålagt rapportering vil skje profesjonelt og til riktig tid.

Redomilisering og avviklingsstrategier

Scandicorp kan hjelpe til med redomilisering og fremtidige avviklingsplaner eller oppløsingsstrategier ved å tilby en pakke med løsninger på hvordan man kan selge eller avhende et seksløp og eiendeler på en enkel og skatteeffektiv måte.

Rådgivning, etablering og administrasjon av stiftelser

Scandicorp hjelper deg med alle aspekter med tanke på etablering og administrasjon av stiftelser via et spesialisert søsterforetak.

Styring og administrasjon av spesialforetak

Scandicorp kan hjelpe utenlandske kunder og deres juridiske rådgivere med etablering og daglig drift av spesialforetak som brukes til spesifikke formål som for eksempel å redusere risiko, eiendomstransaksjoner og partnerskap.

Fondsetablering og forvaltning

Dersom du er interessert i å etablere et fond eller andre kollektive investeringsordninger i de nordiske landene eller andre europeiske land, kan Scandicorp veilede deg gjennom de juridiske kravene og assistere deg med strukturering, administrasjon og forvaltning.