Skip to main content Skip to search

Konsulttjänster

Regelefterlevnad

Att driva ett företag i ett främmande land kan ofta vara utmanande. Våra kunder kan förlita sig på Scandicorp’s stöd för att säkerställa att företaget sköts i enlighet med lokala föreskrifter och att all myndighetsrapportering sker i tid på ett professionellt sätt.

Likvidationer och exitstrategier

Scandicorp hjälper gärna till med framtida likvidation av bolag samt hjälper dig att finna lämpliga exitstrategier om och när du beslutat att ditt bolag tjänat sitt syfte.

Ledning och administration av SPV-bolag

Scandicorp hjälper gärna utländska kunder samt deras juridiska konsulter med etablering och administration av SPV bolag som används för specifika ändamål så som reducering av risker, fastighetstransaktioner och handelsbolag.