Skip to main content Skip to search

Bolagsadministration

Arkivering av officiella dokument

Bolagets officiella dokumentation måste vanligtvis upprätthållas på det officiella språket i landet där bolaget är registrerat. Scandicorp hjälper dig med denna officiella dokumentation och hjälper till med översättningar och ser till att allt sker i enlighet med lokala regler.

Styrelsemöten och bolagsstämmor

Scandicorp hjälper gärna till med samordnandet och dokumentationen som har att göra med styrelsemöten och bolagsstämmor så att allt sker i enlighet med lokala regler och bestämmelser.

Kontakter till myndigheter

Scandicorp sköter gärna om kontakterna till myndigheter och ser till att anmälningar sköts om i tid så att du inte behöver oroa dig för om bolaget skött sina förpliktelser gentemot myndigheter.

Redovisning och bokföring

Officiell bokföring och bokslut måste ske på det lokala språket och i enlighet med lokala regler. Förutom officiell bokföring, bokslut och skattedeklarationer kan Scandicorp gärna producera regelbunden rapportering för internt bruk i uppföljande syfte i enlighet med kundens önskemål.

Aktieböcker och investerarförteckningar

Aktieböcker och liknande register hålls vanligtvis av Scandicorp för kunders räkning.

Styrelsetjänster

Beroende på kundens behov, kan Scandicorp förse bolaget med lokala styrelsemedlemmar både på juridiska grunder eller i syfte att hämta in löpande lokalt kunnande.

Löneadministration

Har ditt företag anställt personal lokalt eller utomlands, kan Scandicorp ombesörja all löneadministration på ett sätt som säkrar att ditt företag följer alla regelverk.