Skip to main content Skip to search

Hallintopalvelut

Asiakirjojen säilytys ja ylläpito

Yhtiön viralliset asiakirjat on yleensä ylläpidettävä yhtiön kotimaan virallisella kielellä. Scandicorp huolehtii näitten asiakirjojen asianmukaisesta ylläpidosta ja auttaa tarvittaessa niiden kääntämisessä sekä huolehtii siitä että kaikki sujuu paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen kokousten ja yhtiökokousten järjestely, koordinointi sekä dokumentointi

Scandicorp auttaa mielellään hallituksen kokousten sekä yhtiökokousten järjestelyissä sekä huolehtii siitä että niihin liittyvät asiakirjat ovat paikallisten vaatimusten mukaisia.

Yhteydenpito viranomaisiin

Scandicorp huolehtii mielellään kaikista yhteyksistä viranomaisten kanssa sekä huolehtii siitä että viralliset ilmoitukset hoidetaan ajoissa jotta sinun ei tarvitse huolehtia siitä onko yhtiö hoitanut velvoittensa viranomaisiin päin asianmukaisesti.

Palkkahallinto

Mikäli yrityksesi palkaa henkilökuntaa joko paikallisesti tai ulkomailla, Scandicorp voi hoitaa palkkahallinnon huolehtimalla siitä että yrityksesi toimii säännöstöjen mukaisesti. Scandicorp huolehtii siitä että ennakonpidätykset sekä työnantajamaksut hoidetaan ammattimaisesti ja ajoissa.

Osakasluettelojen ja muitten rekisterien hallinta

Osakasluettelot ja vastaavanlaiset rekisterit ylläpidetään tavallisesti Scandicorpin puolesta asiakkaan lukuun.

Hallituspalvelut

Asiakkaan tarpeesta riippuen, Scandicorp voi järjestää yhtiölle paikallisia hallituksen jäseniä sekä lainsäädännöllisistä syistä että tuodakseen yhtiölle paikallista asiantuntemusta.

Ennakopidätyksen ja työnantajamaksujen hoito

Scandicorp huolehtii mielellään siitä että ennakonpidätykset sekä työnantajamaksut hoidetaan ammattimaisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Taloushallinto ja kirjanpito

Virallinen kirjanpito ja tilinpäätökset on laadittava paikallisella kielellä ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Virallisen kirjanpidon, tilinpäätösten ja veroilmoitusten lisäksi Scandicorp voi tuottaa sisäistä seurantaa varten säännöllisiä raportteja asiakkaan toivomusten mukaisesti. Kansainvälisesti kokeneet ammattilaisemme tarjoavat asiantuntevaa palvelua. Hoidamme kaiken tarvittavan juoksevasta kirjanpidosta, tositteiden säilytyksestä, tilinpäätösten laatimisesta ja veroasioista.