Skip to main content Skip to search

Yleistä

SCANDICORP GROUP

Scandicorp on pohjoismaalainen asiantuntija joka on erikoistunut räätälöityihin yritysratkaisuihin ja yhtiöiden hallintopalvelujen järjestämiseen. Autamme sekä kansainvälisiä että paikallisia asiakkaita kehittämään yritystoimintaansa Pohjoismaissa sekä myös muualle Eurooppaan. Erityisesti pyrimme löytämään ratkaisuja asiakkaan yksilöllisten toivomusten perusteella, kiinnittäen huomiota laillisuuteen sekä hyviin tapoihin. Scandicorp pyrkii liiketoiminnassaan uudenlaiseen ja läpinäkyvään lähestymistapaan kaikissa asiakassuhteissa sekä pyrkii olemaan luotettava yhteistyökumppani sekä yksityishenkilöille että yrityksille jotka suunnitelevat yritystoiminnan perustamista tai laajentamista Pohjoismaissa.

LIIKEIDEAMME

Scandicorpin perustajilla ja johdolla on vankka tausta ja kokemus verosuunnittelussa, yhtiöiden hallintoasioissa sekä rahoituksen eri aloilla.
Liikeideamme perustuu siihen että uskomme että Pohjoismaissa on alitarjontaa tarjoamallemme palvelukokonaisuudelle, varsinkin yhdeltä ja samalta taholta. Se että pohjoismaisissa kielissä ei löydy hyvää käännöstä englanninkieliselle termille “Corporate Services Provider” tukee väittämäämme.
Maailma on muuttunut pienemmäksi ja rajoja ylittävästä liiketoiminnasta sekä tehokkaista yritystoiminnan rakenteista on tullut kansainvälisen liiketoiminnan olennaisia osia. Pyrimme olemaan ensisijainen valinta yhteistyökumppaniksi sekä kansainvälisille asiakkaille, jotka suunnittelevat etabloitumista Pohjoismaihin että paikallisille yrityksille joilla on kansainvälistymishankkeita.
Kansainvälisille asiakkaillemme pyrimme tarjoamaan sujuvaa pääsyä pohjoismaisille markkinoille. Tarkoituksenamme on auttaa asiakkaitamme läpi yrityksen elinkaaren, perustamisesta kasvun kautta lopullisiin exit-strategioihin.

YRITYSPALVELUT

Olemme keskittyneet rakentamaan ja vaalimaan vahvoja ja pitkäaikaisia suhteita. Pyrimme yksilöllisiin lähestymistapoihin sekä pitkän aikavälin näkökulmaan kaikissa asiakassuhteissamme. Tuemme teitä kaikessa yhtiöiden perustamiseen sekä hallinnon järjestämiseen liittyvissä asioissa, riippumatta missä päin maailmaa satutte olemaan. Alkaen yrityksen perustamisesta ja sen yleis- ja taloushallinnon järjestämisestä pääsette hyödyntämään kansainvälistä verkostoamme sekä henkilökohtaista ja käytännöllistä lähestymistapaamme.

  • Perustaminen ja täytääntöönpano
  • Osoite- ja hallinto
  • Viranomaisyhteydet
  • Taloushallinto ja raportointi

VAPAUS KESKITTYÄ YDINTOMINTOIHINNE

Asiakkaamme voivat keskittyä tuottaviin ydintoimintoihin ja luovuttaa meille paikallisen hallinnon, kirjanpidon sekä maakohtaiset tehtävät.

AMMATTILAISEMME PALVELEVAT

Yrityspalvelumme perustuvat tarkasti valikoituihin ammattilaisiin joilla on kokemusta ja osaamista eri aloilta. Pyrimme järjestämään asiakkaille yhden kontaktihenkilön päivittäisten asioiden hoitamista varten. Pyrimme myös pitämään asiakkaamme neuvonantajineen ajan tasalla kehityksistä varmistaaksemme että asiakas saa odotetun laatuista palvelua. Pyrimme sopimaan asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemee kanssa säännöllisistä palautekeskusteluista osana liiketoimintaprosessiamme.

TEAM

Till Sahlgren

Business Development Director

YKSI JA SAMA YHTEYSPISTE MONEEN MAAHAN

Mikäli Scandicorpin asiakkaana tarvitset palveluja monessa eri maissa, voit hyödyntää mahdollisuutta käyttää ainoastaan yhtä kontaktia kaikkia Scandicorp asioita varten. Yksi puhelu hoitaa kaikki asiasi aikavyöhykkeestä tai kielestä riippumatta.

MEITÄ YHDISTETÄÄN AMMATTILAISUUTEEN, ASIANTUNTEMUKSEEN SEKÄ REAGOINTIKYKYYMME

Ammattilaisillamme on työkokemusta isoista kansallisista sekä kansainvälisistä vero-, laki- ja tilitoimistoista. Meiltä löytyy osaamista GAAP, IAS sekä IFRS kirjanpitostandardeihin kuten myös konsolidoituihin tilinpäätöksiin.

TINKIMÄTÖN REHELLISYYS

Koska meillä on monta asiakasta, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä sekä viranomaisia eri pohjoismaissa, jokainen päivä tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Yksi asia on kuitenkin pysyvä: Liiketoimintamme päätöksenteko perustuu rehellisyyteen. Toimintamme on oltava sekä eettisesti kestävää että soveltua lakisääteisiin vaatimuksiin. Oman alamme johtavana tekijänä pyrimme pitämään itseämme korkealla tasolla tiukan sisäisen valvonnan voimalla. Tämä on osa historiaamme sekä ydinkulttuuriamme.

KASVUA KESTÄVÄN LIIKETOIMINTAMALLIN MUKAISESTI

Scandicorpin liiketoimintastrategiat perustuvat pitkän aikavälin talous-, ympäristö- sekä sosiaalisiin näkökohtien huomioonottamiseen kansainvälisessä kilpailussa sekä tuotemerkkimme rakentamisessa. Olemme täyttäneet osakkeenomistajien tuottovaatimukset, odotukset pitkän aikavälin kasvusta, sekä luotettavasta kirjanpidosta. Vaalimme asiakasuskollisuutta tarjoamalla henkilökohtaista palvelua nopealla reagointikyvyllä.

LÄPINÄKYVYYS

Nykyään kun kaiken on oltava läpinäkyvää ja sijoittajan on allekirjoitettava lukemansa, on tärkeää että sijoittajat saavat tarkan, oikean ja ymmärrettävän tiedon ja raportoinnin.

YHTEISTYÖKUMPPANI

Olemme täällä auttaaksemme teitä onnistumaan jakaamalla parasta osaamistamme, paikallistuntemustamme sekä kulttuurierojen ymmärrystä. Pyrimme tarjoamaan asiantuntemusta ja lisäarvoa asiakkaittemme yksilöllisten toivomusten mukaisesti. Toimimme huolellisesti asiakkaita kohtaan ja olemme niihin päin vastuussa työskentelymme tuloksesta ja laadusta, tiimityön johdosta.