Skip to main content Skip to search

Archives for Scandicorp

Expandera din verksamhet i Norden med Scandicorp

Att etablera verksamhet i ett annat land, starta filial eller dotterbolag, kräver noggranna förberedelser och specifik kännedom om landet i fråga. Bara det att komma igång med registrering och få fram en adress är inte helt enkelt. Tröskeln blir betydligt lägre om man tar hjälp av oss.

Det säger Till Sahlgren, ansvarig för affärsutveckling på företaget Scandicorp, som från sina kontor i Sverige, Finland och Norge hjälper utländska företag att etablera verksamhet på den nordiska marknaden, såväl stora koncerner som små enmansföretag. Det kan också vara till exempel finska bolag som vill nå ut på den svenska marknaden och vice versa.

Att starta företag i ett nytt land

Det är ofta snårigt att starta igång i ett nytt land. Det är en helt ny kultur med många detaljer att ha koll på, att förstå diverse regelverk, skattelagstiftning, tullhantering och så vidare. Och inte minst svårigheten att klara kommunikationen med myndigheter. Sedan tillkommer alla administrativa tjänster som måste igång. Det är här vi har vår expertkompetens, betonar Till Sahlgren.

Det handlar om att skapa skräddarsydda lösningar och tjänster inom företagsadministration. Som sagt till internationella företag som är redo att etablera sin verksamhet i Sverige, Finland eller Norge. Men det kan också vara svenska, norska eller finska företag som planerar att starta filial eller dotterbolag här i Norden. I de flesta fall är det fråga om försäljning av tjänster och varor.

Dotterbolag i Norden

Vi har stort antal europeiska kunder med dotterbolag i Norden, även från USA och Indien. De flesta har etablerat sig i Sverige, som i ett internationellt perspektiv är Nordens viktigaste och mest intressanta marknad. Det är inte direkt förvånande, menar Till Sahlgren och påpekar det faktum att Sverige är Nordens största ekonomi med mycket köpstarka konsumenter. Internationella företag inleder därför oftast en utlandssatsning i just Sverige genom att etablera ett kontor i Stockholm. Det samma gäller nordiska företag.

Personligt bemötande av kundens behov

Vissa kunder nöjer sig med initial hjälp, att registrera bolaget och en adress. Andra vill ha hjälp med det mesta till dess man är igång med eget kontor och egna anställda. Vi strukturerar och effektiviserar kundernas verksamhet med en rad administrativa tjänster, som bokföring, lönehantering, skatt och bokslut. Vi är flexibla och plockar ihop olika lösningar allt efter kunden behov och önskemål, säger Till Sahlgren. Ambitionen framöver är fortsatt tillväxt med etablering av kontor även i Köpenhamn och att vi på så vis bli heltäckande i Skandinavien.


I samarbete med den Finsk-Svenska Handelskammaren (FINSVE)

Read more

Medlem av finsk-svenska handelskammaren

FINSVE-logo
Scandicorp är numera medlem av finsk-svenska handelskammaren (FINSVE). Handelskammaren hjälper framför allt små och medelstora finska företag att starta sin affärsverksamhet på den svenska marknaden. Vi på Scandicorp är övertygade om att många finska företag skulle dra stor nytta av en etablering i grannlandet Sverige. Scandicorp hjälper gärna till med grundandet av bolag, samt redovisnings- och förvaltningstjänster. Likaså hjälper vi svenska företagare att etablera sig i Finland. Mera om våra tjänster på www.scandicorp.com/sv/services/

Read more