Skip to main content Skip to search

Posts by Till Sahlgren

Expandera din verksamhet i Norden med Scandicorp

Att etablera verksamhet i ett annat land, starta filial eller dotterbolag, kräver noggranna förberedelser och specifik kännedom om landet i fråga. Bara det att komma igång med registrering och få fram en adress är inte helt enkelt. Tröskeln blir betydligt lägre om man tar hjälp av oss.

Det säger Till Sahlgren, ansvarig för affärsutveckling på företaget Scandicorp, som från sina kontor i Sverige, Finland och Norge hjälper utländska företag att etablera verksamhet på den nordiska marknaden, såväl stora koncerner som små enmansföretag. Det kan också vara till exempel finska bolag som vill nå ut på den svenska marknaden och vice versa.

Att starta företag i ett nytt land

Det är ofta snårigt att starta igång i ett nytt land. Det är en helt ny kultur med många detaljer att ha koll på, att förstå diverse regelverk, skattelagstiftning, tullhantering och så vidare. Och inte minst svårigheten att klara kommunikationen med myndigheter. Sedan tillkommer alla administrativa tjänster som måste igång. Det är här vi har vår expertkompetens, betonar Till Sahlgren.

Det handlar om att skapa skräddarsydda lösningar och tjänster inom företagsadministration. Som sagt till internationella företag som är redo att etablera sin verksamhet i Sverige, Finland eller Norge. Men det kan också vara svenska, norska eller finska företag som planerar att starta filial eller dotterbolag här i Norden. I de flesta fall är det fråga om försäljning av tjänster och varor.

Dotterbolag i Norden

Vi har stort antal europeiska kunder med dotterbolag i Norden, även från USA och Indien. De flesta har etablerat sig i Sverige, som i ett internationellt perspektiv är Nordens viktigaste och mest intressanta marknad. Det är inte direkt förvånande, menar Till Sahlgren och påpekar det faktum att Sverige är Nordens största ekonomi med mycket köpstarka konsumenter. Internationella företag inleder därför oftast en utlandssatsning i just Sverige genom att etablera ett kontor i Stockholm. Det samma gäller nordiska företag.

Personligt bemötande av kundens behov

Vissa kunder nöjer sig med initial hjälp, att registrera bolaget och en adress. Andra vill ha hjälp med det mesta till dess man är igång med eget kontor och egna anställda. Vi strukturerar och effektiviserar kundernas verksamhet med en rad administrativa tjänster, som bokföring, lönehantering, skatt och bokslut. Vi är flexibla och plockar ihop olika lösningar allt efter kunden behov och önskemål, säger Till Sahlgren. Ambitionen framöver är fortsatt tillväxt med etablering av kontor även i Köpenhamn och att vi på så vis bli heltäckande i Skandinavien.


I samarbete med den Finsk-Svenska Handelskammaren (FINSVE)

Read more

Sweden plans to cut its Corporate Tax Rate

The Swedish government plans to lower corporate taxes in two stages from 22% down to 20.6%. The rate is to fall to 21.4 percent from Jan. 1, 2018 and to 20.6 percent in 2021, Finance Minister Magdalena Andersson said on Wednesday.

At the same time, the intention is to take measures against aggressive tax planning and make the tax system more transparent. This will involve new rules on deductible interest payments which have been quite generous so far. The proposal includes restrictions for deductible interest payments in certain cross-border situations (hybrid rules) as well as restrictions for deductible interest in certain internal loans. New rules on financial leasing agreements are also to be expected.

The original plan was to reduce the corporate tax rate to 20% (the prevailing rate in Finland).

Read more