Skip to main content Skip to search

Bolagstjänster i Norden

Bolagsetablering

 • Bolagsbildning
 • Registrerad adress & posthantering
 • Skatteregistrering
 • Nätverk av lokala experter
LÄS MER

Bolagsadministration

 • Redovisning och bokföring
 • Löneadministration
 • Styrelseledamot och suppleant
 • Styrelsemöten och bolagsstämmor
 • Bolagsadministration
 • Arkivering av officiella dokument
 • Aktieböcker och investerarförteckningar
 • Hantering av myndighetskontakter
LÄS MER

Konsulttjänster

 • Regelefterlevnad
 • Likvidationer och exitstrategier
 • Ledning och administration av SPV-bolag
LÄS MER