Då den ekonomiska utvecklingen i Finland är fortsatt svag riktar allt flera finländska företag sina blickar mot Sverige som erbjuder bättre tillväxtmöjligheter.

Finländska företag har goda möjligheter i Sverige bland annat inom byggbranschen, cleantech, hälsa, gruvindustri och marinteknik.

”Landet behöver bland annat 700 000 nya bostäder innan år 2025. Likaså finns det stora infrastrukturprojekt i Stockholm, Gällivare och Kiruna” säger Till Sahlgren, vd för Scandicorp AB.

Företaget är grundat för drygt ett år sedan och hjälper utländska och internationella företag att grunda och administrera dotterbolag i Sverige, Finland och Norge.

Sahlgren är utgående från sin erfarenhet av den åsikten att det lönar sig för finländska företag att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster lokalt i Sverige.

”Här står lokala företag högt i kurs. Därför är det effektivast att verka genom ett lokalt dotterbolag eller filial. När vi ansvarar för administrationen och den nödvändiga byråkratin kan företaget koncentrera sig på att utveckla affärsverksamheten.”

Bred erfarenhet

Fast Scandicorp är ett relativt färskt bolag har personalen sammanlagt tiotals års erfarenhet av företagsadministration, beskattning och finansiering. Företaget har redan hjälp flera finländska företag att få en lätt och god start i Sverige.

Vi gör inte allting själva utan vi använder pålitliga underleverantörer som jurister samt marknadsundersöknings- och rekryteringsföretag. Det gör det möjligt för våra kunder att etablera sig så smidigt som möjligt i Sverige”, säger Sahlgren.

Han har märkt att finländska företag har en allt lägre tröskel för att etablera sig i Sverige.

”Via oss kan de snabbt registrera ett dotterbolag i Sverige. Vi erbjuder också en postadress och ett lätt sätt att driva dotterbolaget eftersom vi sköter företagets administration. Vi betjänar på finska och känner väl till förhållandena i Finland”, konstaterar Sahlgren.

Bildtext: Om ett finländskt företag vill utvidga sin verksamhet till Sverige lönar det sig att grunda ett dotterbolag. En lokal profil är trumf här, säger Scandicorp AB:s vd Till Sahlgren.

Faktaruta:

Scandicorp AB

Grundat 2015 i Stockholm.

Erbjuder utländska företag ett lätt sätt att grunda ett dotterbolag eller en filial i Sverige och övriga nordiska länder.

Då dotterbolaget är grundat kan Scandicorp hantera administration, redovisning och behövliga myndighetskontakter.

Tilläggstjänster som juridisk hjälp, marknadsundersökningar och rekryteringstjänster erbjuds via samarbetskumpaner.

Företag har kontor förutom i Stockholm även i Helsingfors och Oslo.

Här finner du pressmeddelandet hos Industrial News Service.