Skip to main content Skip to search

Yrityspalvelut Pohjoismaissa

Perustamispalvelut

 • Yhtiöiden perustamispalvelut
 • Virallisen osoitteen järjestäminen
 • Rekisteröinnit veroviranomaisilla
 • Paikallisten asiantuntijoiden esittely ja yhteydenpito näihin
Lue lisää

Hallintopalvelut

 • Virallisten asiakirjojen säilytys ja ylläpito
 • Osakasluetteloiden sekä muiden rekisterien hallinto
 • Hallitus- ja yhtiökokousjärjestelyt sekä pöytäkirjojen valmistelu
 • Paikallisia ammattijohtajia hallituksiin sekä toimitusjohtajaksi
 • Muut hallintopalvelut
 • Palkanmaksujen hallinto
 • Toimiminen ennakopidätyksen edustajana
 • Kirjanpito- ja tilitoimistopalvelut
Lue lisää

Konsultointipalvelut

 • Virallisten asiakirjojen hallinta
 • Raportointi sekä ilmoitukset eri viranomaisille
 • Kustannustehokkaat ratkaisut toimialapalveluissa
 • Hallintopalvelut erillisyhtiöille (SPV yhtiöille)
 • Yhtiöiden purkamiset
 • Exit strategiat
 • Rahastojen perustaminen ja hallinto
 • Trustien ja säätiöiden perustaminen ja hallinta
Lue lisää